Service på oppstillingsplass

Nyhet – vi tilbyr nå service ute på oppstillingsplasser

Vi kjører ut til campingplasser og oppstillingsplasser i Vest-Finnmark og Nord-Troms og utfører enkle reparasjoner. Dette betyr at kundene våre ikke trenger å pakke opp alt og kjøre til oss, men at vi kommer til dere.

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Vanlig service
  • Tetthetskontroll
  • Gasstrykktest
  • Sjekk av elektrisk anlegg
  • Reparasjon av varmeanlegg, kjøleskap o.l.

Tips! Det blir billigere hvis man er flere

Hvis det er flere på samme campingplass eller oppstillingsplass som har behov for service, anbefaler vi at man venter med å ringe til man har fått samlet opp flere. På denne måten blir kjøretillegget rimeligere for alle involverte og vi får behandlet flere i samme område.

NB! Tilbudet gjelder utenfor hovedsesong

Under sommersesongen har vi ikke kapasitet til å kjøre ut, men vi tilbyr denne tjenesten alle sesonger utenom sommeren.